Marikarolak (Street Articles Author)
43698


Jaja o największej wartości odżywczej, pozbawione gmo, to zdecydowanie jajka Farmio. Są one hodowane przez Polskie kury, karmione naturalnym pokarmem pozbawionym modyfikacji genetycznych.