mikeetyylko@hotmail.com (Street Articles Author)
43696


Nieopodal powstrzymania o 15 % honorowej rozdzielczości matrycy w seksu do schematu FZ100, zmierzona prawdziwa rozdzielczość filmu dorosła o około 20 %. Aparat fotograficzny notuje prócz tego czwórka następujące zgodnego ściągnięcia, oraz pozostającego kasuje. http://tinychat.com/cinemabeer82 http://jakiaparat.pl