oliverpu711 (Street Articles Author)
0


Ga Dong Tao
Giống gà quý tiến vua, đa số mọi người biết đến Gà Đông Tảo với tiếng thÆ¡m ấy. Là mục tiêu săn tìm của giới sành ăn, là món ăn ví nhÆ° cá»±c phẩm trong nhiều nhà hàng, nhÆ°ng khi được một lần dùng thá»­, ý kiến cÅ©ng mỗi người…
By:  in  Pets  >  Farm Ranch   Mar 26, 2016  
0
  Likes: 0