THM (Street Articles Author)
0


Mức Giá – Vị Trí – Lựa Chọn Kiến Trúc đóng Vai Trò Quan Trọng Trọng định Hướng đầu Tư BĐs Trong Năm 2016
Hoạt động mua bán BĐS, đặc biệt là ở 2 thành phố lớn của Việt Nam, đang trở nên nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu năm nay. Thị trường địa ốc tại hai thành phố lớn đang trải nghiệm dòng thác của hồi sinh và phát triển mạnh mẽ.…
By:  in  Business  >  Retail   Mar 21, 2016  
0
  Likes: 0