Ek Gelir
Join 1000's of Authors at StreetArticles Today!

Ek Gelir

Ä°nternet mekansız bir iş yeridir. G�nde birka� saat internet �zerinden evde ek iş yaparak �ok rahat bir hayat yaşamanızı sağlayacak sabit bir gelir sahibi olmanız m�mk�nd�r. Tek yapmanız gereken sabırla, istikrarlı bir şekilde Goomass eğitim setinde anlatılanları uygulamanızdır. Goomass eğitim setinde sizlere vakit kaybettirecek y�ntemlerden ziyade internetten para kazanma y�ntemleri i�erisinde getirisi en y�ksek ve s�rd�r�lebilir olan “Satış Ortaklığı” (Affiliate Marketing) y�ntemini en ince detayına kadar �ğrenmiş olacaksınız.

Neden Affiliate Marketing (Satış Ortaklığı)?

Affiliate Marketing (Satış Ortaklığı) y�ntemi ile internetten para kazanma sisteminin d�nyada ve �zellikle son birka� yılda T�rkiye’de hızla yaygınlaşmasının en �nemli sebebi hem �r�n sahipleri tarafından �ok etkili bir pazarlama y�ntemi olması, hem de satış ortakları tarafından �ok kazan�lı bir internetten para kazanma y�ntemi olmasıdır.

�r�n Sahipleri A�ısından Satış Ortaklığının Avantajları…

Bu y�ntem ile �r�n sahiplerinin �r�nlerinin tanıtımı binlerce kişi tarafından yapılmakta, pazarlanmakta ve bunun i�in hi�bir reklam ve pazarlama b�t�esi oluşturmasına gerek kalmamaktadır. �r�n sahipleri satış ortaklarının yaptıkları tanıtım ve pazarlama faaliyetleri i�in �r�nleri satılmadan �nce para �demez, �r�nleri satıldıktan sonra belli bir komisyon �der. Satış ortaklığı, internetten pazarlama sekt�r� a�ısından d�nyada devrim niteliğinde bir sistemdir.

Satış Ortakları A�ısından Bu Sistemin Avantajları…

İnternetten satış yaparak para kazanmak istiyorsunuz fakat �r�n�n�z yok, herhangi bir �r�n �retmiyorsunuz. Hemen hemen her �r�n�n internetten satıldığı g�n�m�zde, sizin de �r�n�n�z olsa bunun internet �zerinden satışını yaparak para kazanmak istemez miydiniz?

�retici olmadan siz de internet para kazanabilirsiniz. �stelik kargo veya fatura kesme, şirket kurma, bunun i�in bir yığın sabit gidere katlanma derdiniz yok.

Evinizden �ıkmadan…sıradan bir vatandaş olarak…0 yasal ve helal olarak evde ek iş yaparak internetten para kazanabilirsiniz.

İnternet �zerinden �retici firmaların �r�nlerini pazarlayarak, y�ksek meblağlarda, rahat rahat yaşamanıza, �zg�rce harcamanıza yetecek kadar �ok parayı evde ek iş yaparak kazanabilirsiniz. İnternetteki binlerce �r�n arasından, istediğiniz sekt�rden ve istediğiniz �r�n� se�erek pazarlayabilir, satışına aracılık ederek komisyon kazanabilirsiniz.

İnternet �zerinden satış ortaklığı yaparak internetten para kazanma sisteminin ucu a�ık ve sınırı yoktur. İsterseniz aynı anda pek �ok �r�n� pazarlayarak bir doktorun ya da m�hendisin kazancını bir haftada, birka� g�nde, ilerleyen zaman i�erisinde birka� saatte bile kazanmanız m�mk�nd�r. Bu tamamen sizin stratejinize, ne kadar �alıştığınıza, evde ek iş yaparak bu işe ne kadar vakit ayırdığınıza bağlıdır.

Bir �r�n� tanıtmak i�in kurduğunuz pazarlama stratejisi ya da web sitenizin i�erisinde gerekenleri yaptıktan sonra işleyiş otomatik devam eder. Belli bir �r�n veya kategoriye y�nelik yaptığınız �alışma bitince başka bir �r�n i�in aynısını yaparsınız ve daha sonra başka bir �r�ne. Bir s�re sonra, pek �ok tanıtımdan ayrı ayrı komisyon kazanmaya başlarsınız.

İşin en g�zel tarafı, �r�n satıldıktan sonrası sizi ilgilendirmez. Siz, sadece satışa aracı olursunuz ve komisyonunuzu alırsınız. Gerisi �r�n sahibine kalmıştır. Kargolama, teslimat, servis, vs konularla siz ilgilenmezsiniz. M�şteri sorularına cevap vermek, olası sorunlarla ilgilenmek �r�n satıcısına aittir. Bu durumda siz zamanınızı farklı �r�nlere odaklanarak ge�irebilir ve bu �r�nlerle ilgili yeni �alışmalar yapabilirsiniz.

GooMass Eğitim Kiti sayesinde “satış ortaklığı” y�ntemi ile evde ek iş yaparak internetten para kazanmayı t�m detayları ile �ğreneceksiniz. GooMass eğitim kitini kısa s�reli ge�erli olan indirimli kampanya fiyatından satın almak i�in hemen tıklayın! Ä°nternetten para kazanma


Street Talk

No comments present
You May Also Like
Can A Beginner Succeed Online?
Absolutely not. Unless they know the secrets. Unfortunately these secrets have been buried for a while now. They were killed, then buried. The internet did it. May they rest in peace. THE CRIME REMAINS UNPUNISHED. No one has paid. Worse yet the crimes continue. They are committed by Make Thousands…
By: barry7 in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Jun 02, 2016  
1
  Likes: 1

Wealthy Affiliate Review Of the Year
How Do I Get a Safe and Legitimate Online Business!!?? If you care to know what I was doing before I started working online, it’s nothing that technical. I was working in a job related to what I studied at the university. I've a background in Development Work, with years…
By: Joseph Nabin in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Mar 22, 2016  
0
  Likes: 1

How Can I Earn Money Online for Free?
How can I earn money online free? Surprisingly enough, the internet has come full circle back to giving people what they wanted to begin with. The ability to tap into the vast frontier, start, build, and run a business without getting bombarded with scams and get rich quick schemes. The…
By: Paul Andresen in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Mar 06, 2016  
0
  Likes: 0

Getting Started Affiliate Marketing Checklist
Checklist Introduction I thought I’d create a checklist to help those of you getting started affiliate marketing. This will hep you make sure you have in place what you need for your affiliate marketing business to be profitable. Getting Started Affiliate Marketing checklist: The Checklist Hopefully for those of you…
By: nate Stone in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Feb 18, 2016  
0
  Likes: 0

Strategies For Your Personal Affiliate Marketing Success
When joining an affiliate marketing program, one of the most important considerations is the type of compensation structure used by the program. Read this article for suggestions on finding a program suited to your business and financial situation, whether it is a program that rewards you for clicks on an…
By: Steve Lockett in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Feb 09, 2016  
0
  Likes: 0

help me make money online.Are you struggling to make sales online.?
Have you tried to make some extra money online through internet marketing or affiliate marketing or are you thinking about starting a online business.?Help me make money online i hear you say and i know it is not easy as there is so much information out there that you just…
By: David18 in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Dec 12, 2011  
0
  Likes: 2

Jobs for overseas. The best option.
What is the best option in looking for jobs for overseas? Well it depends on your situation. I currently have a job overseas with a non-profit organization but I needed to supplement my income with a second job to provide for a growing family. In my research I have found…
By: Greg Travis in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   May 10, 2011  
0
  Likes: 0

Making money with clickbank. Why most people fail
Did you know that more than 90% of people who sign up for a click bank account never make a single penny? I know that was my story. In this article I would like to share with you why so many fail at making money with clickbank, and share with…
By: Greg Travis in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Apr 18, 2011  
0
  Likes: 0

Google sniper review. Will it work for you?
I bought Google Sniper and used it for almost two months. So I hope to provide an honest Google Sniper review for you based on my experience (I have tested around twenty clickbank products). I'd like to share with you the pros and cons of this program. And in the…
By: Greg Travis in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Apr 17, 2011  
1
  Likes: 1

How to make money with clickbank. What really works?
You have probably come to this page because you know something about clickbank. Did you know that more than 90% of people who sign up for a clickbank account never make a penny? I remember when I first signed up. It seemed that this was going to work with little…
By: Greg Travis in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Apr 13, 2011  
0
  Likes: 0

Internet income opportunities. Are easier then ever!
The internet is the biggest shift in how we do work, how we communicate, and how we do business. It is has also caused a shift in how we make an income. There are now internet income opportunities everywhere. The best part anyone willing to put in the work can…
By: Andrew1 in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Mar 12, 2011  
0
  Likes: 0

Free Keywords Tools - Google’s Keyword Tool May Be The Only One You Ever Need!
The use of free keywords tools may be the best decision you ever make when considering whether or not you should purchase one of the paid tools such as the ones from Wordtracker or Market Samurai; when it comes down to it, Google’s free keywords tools are all you will…
0
  Likes: 0

Making Money With Affiliate Programs Using Video Marketing
More and more the internet is becoming a visual medium. A vast percentage of content viewed online is video. For those who are looking to start making money with affiliate programs, if you are not using video marketing as part of your traffic strategy then you are missing out on…
By: Tony Kitson in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Jan 27, 2011  
0
  Likes: 1

Set A Regular Schedule For Affiliate Marketing: Act Like It Is Your Job
In order to move affiliate marketing the hobby to the career category you must set a regular schedule, and act like affiliate marketing is your job.
  Likes: 0

Part - Time Affiliate Marketing - Avoid 3 Mistakes Everyone Else Makes
Affiliate marketing is one of the most lucrative ways to start an online business. Or so the average person is told. Given the capital outlay is relatively low, no wonder many people try their hand at becoming a professional affiliate. You can sell anything online and receive commissions. From sealed…
By: Sage Shelbe in  Internet and Businesses Online  >  Affiliate Revenue   Sep 09, 2015  
0
  Likes: 0

Article Views: 1036    Report this Article