E Sigaretten,
Join 1000's of Authors at StreetArticles Today!

E Sigaretten,

E-Sigaretten online kopen, bezoek e-smoker.club voor meer advies

Overzicht studies en onderzoeken elektronische sigaret die online te koop zijn, eerste helft 2015.

Er werden de voorbije maanden weer een hele reeks publicaties gedaan betreffende de veiligheid gezondheid van elektronische sigaretten. Hieronder vind je een samenvatting van de opvallendste studies en onderzoeken voor de eerste helft van 2015.

Elektronische sigaretten kunnen ex-rokers helpen om te hervallen, maar helpen gebruikers van beiden niet om te stoppen met roken.

Studie: Italiaanse studie gepubliceerd in het PLoS One medical journal

Publicatie: Juni 2015

Testgroep: 236 dampers, 491 rokers, 232 gebruikers van beiden

Duur van de studie: 12 maanden

Cijfers:

dampers (ex-rokers):

2% van de dampers bleven enkel dampen

7% stopten met dampen

5% hervielen naar tabakssigaretten

rokers:

6% van de rokers bleven roken

7% stopten roken

9% bleven roken en begonnen met dampen

8% stopten met roken en stapten over op dampen

gebruikers van beiden:

5% stopten met dampen maar niet met roken

6% bleven zowel met roken als dampen

6% stopten zowel met roken als dampen

3% stopten met roken maar niet met dampen

Elektronische sigaretten zijn geen toegangspoort tot roken maar een substituut voor tabakssigaretten.

Studie: Franse studie door Paris Sans Tabac

Publicatie: Mei 2015

Testgroep: 3350 Franse studenten tussen 12 en 19 jaar

Duur van de studie: 2011-2015

Detail: Het aantal jongeren dat experimenteerde met e-sigaretten is de laatste jaren drastisch toegenomen, maar in 2015 gestabiliseerd. Het aantal jongeren dat regelmatig elektronische sigaretten gebruikt is het laatste jaar gedaald. Het aantal jongeren dat occasioneel of regelmatig rookt is het laatste jaar significant gedaald.

Metalen in dampen van elektronische sigaretten vallen binnen de veiligheidsmarge.

Studie: Griekse studie onder leiding van Dr. Konstantinos Farsalinos

Publicatie: Mei 2015

Detail: De studie nam 2 onderzoeken uit het verleden onder de loep, die aantoonden dat er zware metalen in de dampen van elektronische sigaretten voorkwamen. (Studie van Williams et al en studie van Goniewicz)

Om juist te bepalen aan hoeveel zware metalen je wordt blootgesteld door e-sigaret damp, moet het aantal trekken per dag worden berekend. Op basis van een aantal eerdere onderzoeken berekende Farsalinos dat een damper gemiddeld 600 trekken per dag neemt. Om een (serieuze) veiligheidsmarge in te bouwen verdubbelde hij dit cijfer zowaar tot 1200 puffs.

Om de dagelijkse blootstelling aan metalen te analyseren, werden de gehaltes die teruggevonden werden bij eerder onderzoek door Williams et al en bij de eerdere studie van Goniewicz gerelateerd aan deze 1200 trekken. (* gehaltes werden verminderd met wat er gemiddeld in het milieu voorkomt).

Zelfs met dit extreem hoge aantal trekken per dag, toonde het onderzoek aan dat de dagelijkse blootstelling aan cadmium, chroom, koper, lood en nikkel 2.6 tot 37.4 keer lager is in vergelijking met een aanvaardbare inname via medicinale verstuivers. Blootstelling aan mangaan was 325 keer lager dan het minimum risico niveau. De gehaltes aluminum, barium, ijzer, titanium en zirkonium lagen 665 tot 77,500 keer lager dan de maximum aanbevolen blootstelling.

Conclusie: De hoeveelheid metalen die door eerder onderzoek in dampen van e-sigaretten werden teruggen hebben geen schadelijke gevolgen op de gezondheid van rokers die overstappen naar elektronische sigaretten.

Dampen zou kunnen resulteren in Chronische Obstructieve Long Ziekte.

Studie: Onderzoekers aan Central Michigan University College of Medicine

Publicatie: Mei 2015

Detail: Menselijke longcellen werden aan dampen van elektronische sigaretten blootgesteld om te testen hoe ze hierop reageren. Zelfs een minimale blootstelling beinvloedde het proteine proces in de cellen. Dit kan volgens de onderzoekers aanleiding zijn tot COPD.

E-sigaretten maken het moeilijker om te stoppen met roken. Kijk ook op e-smoker.club voor meer info

Studie: Onderzoekers van de Universiteit van California en San Diego

Publicatie: April 2015

Detail: De kans dat mensen die ooit elektronische sigaretten gebruikten, stoppen met roken is half zo groot dan mensen die nooit e-sigaretten gebruiken. Om tot dit besluit te komen werden 1000 rokers uit California een jaar lang geobserveerd.

Nota: De resultaten van dit onderzoek zijn controversieel en werden door diverse instanties als niet-wetenschappelijk gecategoriseerd. Er werden slechts voor 368 van de onderzochte rokers resultaten bekend gemaakt werden (ipv 1000), de andere 632 werden om diverse redenen uit het onderzoek gekickt (iedereen die nog nooit van een e-sigaret gehoord had, iedereen die ze nog niet gebruikt had maar in een vooronderzoek aangaf dat ze het in de toekomst mogelijk wel zouden doen,… en nog een aantal criteria).

Conclusie: waardeloos onderzoek

E-sigaretten niet interessant genoeg voor tieners

Studie: Onafhankelijke studie in Wales

Publicatie: April 2015

Testgroep: 10656 studenten tussen 10 en 16 jaar uit 150 scholen in Wales, uitgevoerd over 2013 en 2014.

Detail: Een studie in Wales geeft aan dat slechts een zeer klein aantal tieners die e-sigaretten uitproberen ook effectief gebruikers worden. Bovendien geeft de studie aan dat degenen die wel courante gebruikers worden meestal daarvoor reeds tabakssigaretten rookten.

Cijfers:

8% van de 10-11 jarigen en 12.3% van de 11-16 jarigen beweerden ooit een e-sigaret geprobeerd te hebben.

3% van de 10-11 jarigen en 8% van de 11-16 jarigen probeerden ooit een e-sigaret maar rookten nooit tabakssigaretten.

Slechts 1.5% van de groep tussen 11-16 jaar gaf aan regelmatig elektronische sigaretten te gebruiken (minstens 1 keer per maand)

Tegelijkertijd toonden de ingewonnen data aan dat de kans op regelmatig e-sigaret gebruik 100 keer hoger was bij rokende tieners.

De resultaten van dit onafhankelijk onderzoek staan regelrecht op de omstreden studie van het US Center for Disease Control and Prevention (CDC) uit 2014. Daar werd beweerd dat e-sigaretten een toegangspoort zijn naar het roken van gewone sigaretten.

E-Sigaretten minder toxisch voor longcellen dan gewone sigaretten.

Publicatie: April 2015

Detail: Duitse onderzoekers stelden primaire menselijke bronchiale epitheelcellen bloot aan e-sigaretdamp en analyseerden de effecten. De resultaten werden vergeleken met de effecten op cellen die aan zuivere lucht enerzijds en sigarettenrook anderzijds werden blootgesteld.

Donorcellen van een 69 jaar oude patient met long adenocarcinoom en van een 75 jaar oude kankerpatient.

De cellen werden blootgesteld aan verdampt propyleen glycol e-liquid van Johnsons Creek (0.0% en 2.4% nicotine). Een Reevo Mini-S elektronische sigaret met 3.3V/900 mAh batterij en 2.2 ohm weerstand, werd geconnecteerd aan de zuigpomp van rookrobot. De cellen werden blootgesteld aan 200 opeenvolgende puffs met tussenpauzen van 10 seconden. Longcellen werden geanalyseerd 24 u na het experiment.

Cijfers:

Cellen blootgesteld aan damp toonden een significant lagere levensvatbaarheid van de cellen en een verhoogde hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen vergeleken met cellen blootgesteld aan zuivere lucht.

Cellen blootgesteld aan damp toonden een significant hogere levensvatbaarheid van de cellen (4.5 en 8 keer hoger) en een lagere hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (4.5 en 5 keer lager) vergeleken met cellen blootgesteld aan sigarettenrook.

Deze studie toont aan dat e-sigaretten wel degelijk de levensvatbaarheid van longcellen beinvloeden, maar tegelijkertijd dat ze minder cytotoxisch zijn dan analoge sigaretten.

Elektronische sigaretten 200 keer minder toxisch dan gewone sigaretten.

Studie: Dr. Murray Laugesen’s research in “New Zealand Medical Journal”

Publicatie: Maart 2015

Detail: De damp van elektronische sigaretten bevat maar een fractie van de toxische stoffen die in sigarettenrook worden gevonden. Ze bevatten bovendien een significant lagere concentratie nicotine. Voor deze studie werd een selectie werd gemaakt van 14 e-sigaretmerken, online aangekocht in 2013. De resultaten werden vergeleken met de rook van een regular Marlboro sigaret.

Cijfers:

Labotesten toonden aan dat de e-sigaretten 200 keer minder aldehyden (acetaldehyde, formaldehyde en acroleine) bevatten dan een Marlboro sigaret (en 73% minder aldehyden dan e-sigaretten die in 2008 aan een gelijkaardige studie werden onderworpen). Gevaarlijke substanties die vaak met dampen worden geassocieerd, zoals diethyleen en monoethyleen glycol werden niet aangetroffen.

De hoogste concentratie nicotine die een trek van een e-sigaret genereerde, betrof 93mcg. De Marlboro sigaret leverde 147mcg bij elke puff. De resultaten toonden ook aan dat dampen van nieuwere e-sigaretten een hoger nicotine-gehalte leverden, vergeleken met toestellen uit 2008.

voor meer info volg ons op twitter, facebook of e-smoker.club


Street Talk

No comments present
You May Also Like
Light Up Your Life Not Bud: 3 Easy Steps to Quitting Smoking Weed
Look, I'm not going to tell you why dope is bad for you or how smoking the green doesn't make you sound like Kierkegaard, because frankly, if you are reading this, you already know that. What you will learn, however, is how to quit smoking weed and how doing so…
By: tonyzhang518 in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   May 22, 2016  
0
  Likes: 0

Smoke Free Electronic Cigarette Health And Safety Issues
Electronic Cigarettes, also known as E-Cigarette or electronic nicotine delivery system are battery operated device that is devised to deliver nicotine in different flavors in form of vapor instead of smoke. They appear like traditional cigarettes, pens or a U.S.B device. While these devices are considered as an alternative to…
By: dodgevaus in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Apr 11, 2016  
0
  Likes: 0

V2 Cigs (vapour 2)
e-smoker.club is in België de exclusieve verdeler van o.a. Vapour 2 Start elektronisch roken met de starterkits van Vapour 2 STARTERKITS Vapour 2 (voorheen V2 Cigs) is één van de toonaangevende merken elektronische sigaretten in de Verenigde Staten. Deze e-sigaret is gebaseerd op een 2-componenten systeem met een cartomizer (de…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Apr 03, 2016  
0
  Likes: 0

E - cig Clearomizers the Favorite Of New Generation Australians: Part II
Clearomizers in vaping machines give you the freedom to check the level of the fluid every day. You can easily see through the transparent clearomizer and thus get an alert. In a cleoromizer, brilliancy meets style and makes it perfect for you to consume. E-cigs have become quite popular among…
By: avline watson in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Mar 05, 2016  
0
  Likes: 0

Elektrische Sigaretten, Elektrisch Roken, Elektronische Sigaretten, E - Sigaretten
e-smoker.club, uw webwinkel voor elektrische sigaretten, elektrisch roken, elektronische sigaretten, e - sigaretten Joyetech eGrip Review Joyetech eGrip Review De Joyetech eGrip is de nieuwste innovatie van één van de bekendste producenten op het gebied van e-sigaretten. Wat meteen opvalt bij deze e-sigaret die valt binnen de categorie boxmod’s is…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Mar 03, 2016  
0
  Likes: 0

Club, Dé Webshop Voor Elektrische Sigaretten E - liquids En Elektrisch Roken
e-smoker.club, dé webshop voor elektrische sigaretten e-liquids en elektrisch roken Hoe verschillen mini elektronische sigaretten onderling? Klassieke elektronische sigaret, Mini elektronische sigaret, Sigaret-Look-A-Like Top 5 Mini Elektronische Sigaretten Als er één groep is waar de prestaties tussen de spelers ver uit elkaar liggen dan is het bij mini elektronische sigaretten.…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Mar 03, 2016  
0
  Likes: 0

Club, Elektronische Sigaretten, Elektrische Sigaretten, Top Liquids
e-smoker.club, elektronische sigaretten, elektrische sigaretten, top liquids Gezondheid en veiligheid van de Elektronische Sigaret De e-sigaret en uw gezondheid : Inleiding Iedereen heeft zo zijn persoonlijke reden waarom hij/zij gedeeltelijk of helemaal overschakelt naar electronische sigaretten. In de sectie voordelen vind je ongetwijfeld een aantal dingen terug die bij vele…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Mar 03, 2016  
0
  Likes: 0

De Beste E - sigaretten, Elektrische Sigaretten, Top Liquids
De beste elektrische sigaretten en topliquids koop je best online bij e-smoker.club. A-merken van top qualiteit. Bij de gemiddelde roker zijn E-sigaretten ondertussen een ingeburgerd fenomeen. Ze zijn reeds een aantal jaar te verkrijgen via diverse kanalen. Naast een aantal respectabele firma’s is er in de loop der jaren een…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 28, 2016  
0
  Likes: 0

Groothandel Voor Elektronische Sigaretten
Een e-sigaret kopen kan als beginnende elektrische roker soms lastig zijn. U wilt de beste elektrische sigaret vinden die aansluit op uw specifieke behoefte. De e-sigaret is er in vele soorten en maten en iedere e-sigaret heeft verschillende eigenschappen. Op deze pagina leggen wij graag uit welke punten bepalend zijn…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 26, 2016  
0
  Likes: 0

Elektronische Sigaretten Groothandel Club
Ouit smoking, start vaping...elektronische sigaretten, elektronisch roken online kopen bij e-smoker.club De elektronische sigaret (e-sigaret) is bezig aan een ware opmars. Rokers stoppen met het roken van gewone sigaretten en stappen over op de e-sigaret. Steeds meer artsen raken ervan overtuigd dat de e-sigaret een veiliger en gezonder alternatief is…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 25, 2016  
0
  Likes: 0

Groothandel Elektronische Sigaretten, Elektrische Sigaretten Online
Elektronische sigaretten, elektrische sigaretten Groothandel E-cigarette world Ever since the argument concerning the efficacy of e-cigarettes as smoking-cessation aids started opponents have always asserted that small-scale studies and surveys don't provide enough evidence and that the clinical trial is crucial to settle the dilemma. Because of an Italian research published…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 22, 2016  
0
  Likes: 0

Elektronische Sigaret Kopen Online
e-smoker .club profileert zich als dé Groothandel voor elektronische sigaretten, elektrische sigaretten, liquids en accessoires met zijn erg toegangelijke online shop waar je online al jouw elektronische sigaretten, elektrische sigaretten online kan kopen. ook particuliere klanten hebben toegang tot deze online shop om hun elektronische sigaretten, elektrische sigaretten en liquids…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 16, 2016  
0
  Likes: 0

Elektrisch Roken, Elektronische Sigaretten
Ee elektronische sigaret kan je kopen in de winkel, online of wel in de apotheek.Wat is de beste keuze? Koop je je elektrische sigaret online, maar waar koop je jouw elektrische sigaret? In Nederland of wel in België? Er zijn tal van online winkels op het internet te vinden waar…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 16, 2016  
0
  Likes: 0

E - sigaretten, Elektronisch Roken
e-smoker.club Groothandel & Detailhandel e-smoker.club is een groothandel en detailhandel op het gebied van elektronisch roken, waar uw online al uw e-sigaretten en accessoires veilig kunt kopen In België zijn we dé specialist op het gebied van elektronisch roken, elektronische sigaretten en accessoires. In totaal bieden we ruim 500 artikelen…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 15, 2016  
0
  Likes: 0

Elektrische Sigaretten, Elektronisch Roken
elektronische sigaretten online kopen kan van af nu gemakkelijk bij e-smoker.club e-smoker .club is in Belgie de nummer 1 voor de verdeling van A-Merken voor particulieren alsook voor bedrijven. Een aantal argumenten die worden aangehaald om aan te tonen dat elektronische sigaretten gevaarlijk zijn en problemen met zich kunnen meebrengen…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 15, 2016  
0
  Likes: 0

Article Views: 997    Report this Article