Elektrische Sigaretten, Elektronisch Roken
Join 1000's of Authors at StreetArticles Today!

Elektrische Sigaretten, Elektronisch Roken

elektronische sigaretten online kopen kan van af nu gemakkelijk bij e-smoker.club

e-smoker .club is in Belgie de nummer 1 voor de verdeling van A-Merken voor particulieren alsook voor bedrijven.

Een aantal argumenten die worden aangehaald om aan te tonen dat elektronische sigaretten gevaarlijk zijn en problemen met zich kunnen meebrengen komen regelmatig ter sprake. In deze trilogie kaarten we deze argumenten een voor een aan.

STELLING 1.

Er is een groot kwaliteitsverschil tussen de verschillende producten en vaak worden de producten zonder veiligheidsvoorschriften aangeleverd.

Dat klopt. Er is vandaag onvoldoende controle op zowel de productie als de kwaliteit van het eindproduct. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er producten van inferieure kwaliteit op de markt worden aangeboden. Het gebrek aan regelgeving met betrekking tot de productie van elektronische sigaretten en e-liquids brengt een aantal risico’s met zich mee. Productie kan immers gebeuren op plaatsen waar de faciliteiten onvoldoende gemoderniseerd zijn. Zo kan onder meer niet gegarandeerd worden dat e-liquids vrij zijn van onzuiverheden.

Gelukkig zijn een aantal fabrikanten zich bewust van deze problematiek. Zij trachten zich te onderscheiden via doorgedreven zelfregulatie en hoge kwaliteitsstandaarden.

Naar de consument toe is het dan ook aanbevelenswaardig te kiezen voor een (bekend) merk met een goede reputatie. Het betekent ook dat goedkoop niet altijd de beste koop is.

Bovendien is het ten stelligste af te raden om zogenaamde “mods” aan te kopen. Mods zijn apparaten die getuned of aangepast zijn met als doel de performatie van de producten op te drijven. Door bijvoorbeeld krachtigere batterijen te gebruiken kan er meer damp geproduceerd worden. Tegelijkertijd kan de temperatuur zo hoog oplopen dat de samenstelling van de e-liquid gewijzigd wordt en er toxische stoffen vrijkomen. Deze producten worden op het internet aangeboden als ware het elektronische sigaretten geproduceerd door een grote fabrikant.

Besluit: Mede dankzij een gebrek aan regelgeving is er een groot verschil in kwaliteit van de producten die vandaag worden aangeboden. De massa aan merken en producten die van overal ter wereld worden aangeboden maakt het voor de consument moeilijk om een goede keuze te maken. We adviseren consumenten om zich goed te informeren vooraleer een aankoop te overwegen. Het is eveneens aangewezen om niet meteen naar het goedkoopste product te zoeken of te “shoppen” op websites die onduidelijke of weinig contact informatie vrijgeven.

Is de elektronische sigaret werkelijk zo gevaarlijk en zijn de waarschuwingen terecht? In deel 2 van deze trilogie gaan we dieper in op dit aspect en nemen we een tweede stelling onder de loep.

waar kan ik meer info vinden ?

e-smoker.club heeft antwoord op de meeste van uw vragen

STELLING 2.

Bij elektronische sigaretten die nicotine bevatten is er een risico op overdosering.

Dat klopt. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat dit ook effectief gebeurt. Tot op heden is er – ondanks de miljoenen gebruikers wereldwijd – geen enkel geval van overdosering bekend.

Wanneer een elektronische sigaret gebruikt wordt zoals aangegeven, is er geen risico op overdosering. Elke stof – ook water – is toxisch als er te veel van ingenomen wordt. Zo is dat ook bij de e-sigaret.

De LD50 of median lethal dose – dit is de dosis die fataal is in 50% van de gevallen – wordt geraamd op 10 mg voor kinderen en varieert van 30 mg voor een niet-roker tot 60 mg voor een roker.

Een standaard elektronische sigaret is voorzien van een cartridge met een inhoud van 1 ml. Er bestaan ook modellen met tankjes van 2ml. Het nicotine gehalte in zo’n cartridge varieert van 0 tot 2.4%. Dit wil zeggen dat een cartridge van 0 tot 24mg en een tankje 0 tot 48mg nicotine bevat.

U kan op basis van deze gegevens zelf berekenen welke de risico’s zijn voor rokers – de doelgroep waarvoor elektronische sigaretten bestemd zijn. Zelfs bij volledig falen van het apparaat of de volledige inname van de nicotine is overdosering quasi ondenkbaar.

Ook al achten we de kans op problemen aan de hardware die een overdosis tot gevolg zouden hebben haast onbestaand, een indicator die de resterende hoeveelheid nicotine in de cartridge aangeeft zou een antwoord kunnen bieden om deze polemiek definitief van de baan te ruimen.

Eventueel gevaar schuilt in het onzorgvuldig omspringen met rondslingerende cartridges of navullingen in grotere verpakkingen. Problemen kunnen ontstaan wanneer een kind een cartridge inslikt of beslag weet te leggen op een navulling e-liquid in grotere volumes.

E-liquids zijn verkrijgbaar in verschillende smaken zoals Cola, Aardbei of Vanille. Het is niet ondenkbaar dat een onwetend kind een fatale vergissing maakt en drinkt van de nicotine oplossing. Het goedje zal waarschijnlijk minder deugd doen dan een verfrissende Fristi en niet tot de bodem geledigd worden maar je weet maar nooit.

Om alle risico’s te vermijden adviseren we gebruikers te kiezen voor een merk dat cartridges levert die verzegeld zijn of navullingen met kinderbeveiliging.

Wij pleiten bovendien sowieso voor een strengere controle en eventueel verbod van e-liquids met smaken die klinken als Chocolade, Kers, Passievrucht of noem maar op… De elektronische sigaret moet zich richten naar rokers en door het aanbod van diverse smaken riskeert het product te toegankelijk te worden voor andere gebruikers, meer in het bijzonder een grote groep sterk beinvloedbare jongeren. vindt ons op facebook, twitter of op e-smoker.club

In dit laatste deel over de waarschuwingen met betrekking tot de gevaren van de elektronische sigaret, bekijken we of overstappen van gewone sigaretten naar e-sigaretten al dan niet een positieve invloed heeft op de gezondheid van de consument.

STELLING 3.

Elektronische sigaretten kunnen even schadelijk zijn als gewone sigaretten.

Dat klopt niet. In de praktijk kunnen we vaststellen dat er bij de miljoenen consumenten die reeds meerdere jaren elektronisch roken, weinig of geen nadelige effecten optreden. Studies over veiligheid en het toxisch karakter van de elektronische sigaret leveren unaniem positieve resultaten op, zeker wanneer de vergelijking gemaakt wordt met een gewone sigaret. Toegegeven, het is niet bewezen dat elektronische sigaretten minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten. Om dit effectief te kunnen doen zijn er bijkomende studies op lange termijn vereist. Het kan mogelijk tientallen jaren duren om eventueel nadelige effecten te kunnen blootleggen. De vraag die zich dan stelt is natuurlijk: “moeten we hierop wachten en gewoon blijven verder roken”?

Het antwoord is klaar en duidelijk NEEN!

Van gewone sigaretten is bewezen dat ze enorm schadelijk zijn voor de gezondheid. Vele ziektes die aan roken gerelateerd worden zoals kanker, longaandoeningen, hartfalen, enz… zetten dit kracht bij. De lijst van toxische, kankerverwekkende en chemische stoffen in sigaretten is gewoonweg impressionant. In een sigaret zitten meer dan 4000 chemische stoffen.

Van elektronische sigaretten is niet bewezen dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. De bijwerkingen die aan elektronisch roken gerelateerd worden zijn een droge mond en een droge keel. Het aantal stoffen dat tot dusver in e-liquids werd teruggevonden kunnen we bij wijze van spreken op onze vingers tellen. Degenen die het KT schadelijk karakter van de e-sigaret hebben willen aantonen kwamen steeds van een kale reis terug.

Bovenstaande paragrafen bewijzen uiteraard niets, maar een ding is zeker: Het zou ongelooflijk dom zijn om niet te kiezen voor een alternatief dat sterke vermoedens geniet een veel betere keuze te zijn voor de gezondheid.

Dit wil niet zeggen dat we niet alert moeten blijven. Het risico bestaat altijd dat er in de liquids additieven of onzuiverheden kunnen terechtkomen die er eigenlijk niet horen in te zitten. Duidelijke kwaliteitsstandaarden voor de producenten zijn dan ook een must voor de toekomst. Een controle op de hardware zelf kan ook een stap vooruit betekenen. Vandaag wordt er door gebruikers geexperimenteerd met verschillende batterij-verstuiver-vloeistof combinaties om betere prestaties te bekomen. Niets sluit uit dat bij niet correct gebruik de temperaturen zo hoog zouden kunnen oplopen dat er toxische – ook kankerverwekkende – stoffen ontstaan. Zulke situaties moeten vermeden worden.

De ingredienten van de e-vloeistof . Schadelijk of niet?

Propyleen Glycol: De drager van de nicotine en smaken die moet zorgen voor een zichtbare damp. Deze stof wordt ook gebruikt in de voedingsindustrie en cosmetica. Door de World Health Organization wordt Propyleen Glycol gezien als niet-toxisch. Deze stof is dus veilig wanneer ze in contact komt met de huid, geinjecteerd of ingeslikt wordt. Wat elektronische sigaretten betreft moet er naar de toekomst toe aangetoond worden dat deze stof ook veilig is wanneer ze wordt ingeademd.

Glycerol: Als alternatief voor Propyleen Glycol wordt door sommige fabrikanten gekozen voor Glycerol. Deze stof kan je ook terugvinden in sommige medische preparaten, maar ook in bijvoorbeeld tandpasta’s, mondwater of in de namaakrook die je in discotheken en theaters aantreft. Sommige gebruikers ervaren irritatie van de luchtwegen en/of ogen. Experimenteer niet met Glycerol door de liquids te gebruiken in combinatie met hardware die daar niet voor bestemd is. Wanneer deze stof meer verhit wordt dan bedoeld, kan acroleine vrijkomen – een stof die ook in tabaksrook terug te vinden is en wel degelijk schadelijk is.

Nicotine: Nicotine zorgt voor een bepaalde smaak en de typische throat hit – of het gevoel in de keel dat je ook ervaart bij gewone sigaretten. Nicotine is verslavend. Of nicotine al dan niet toxisch is hangt af van de dosis en de gebruiksduur. De kans op een overdosis nicotine bespraken we reeds elders. De opname van nicotine door het lichaam alsook de concentratie in het hart, slagaders en de hersenen is beduidend lager bij elektronisch roken. Recent onderzoek door Dr. Konstantinos Farsalinos, cardioloog aan het Onassis Surgery Center in Athene, toonde aan dat 7 minuten roken van een elektronische sigaret geen acute schadelijke effecten veroorzaakte aan de hartfunctie. Het roken van een gewone sigaret daarentegen, zorgde voor een onmiddellijke verslechtering van de hartfunctie. Een onderzoek dat in 10 universitaire centra in de Verenigde Staten en Canada werd uitgevoerd in de jaren ’90 en waaraan 3094 personen deelnamen, toonde aan dat het gebruik van nicotine kauwgom over een periode van 5 jaar geen stijging van cardiovasculaire ziektes met zich meebracht. Het lijkt op basis van deze onderzoeken aannemelijk om te stellen dat nicotine vervangende producten geen cardiovasculaire aandoeningen in de hand werken. Tegenover dit alles staat weliswaar dat nicotine en dus ook het roken van elektronische sigaretten ten stelligste wordt afgeraden tijdens de zwangerschap.

Smaakstoffen, Kleurstoffen en Aroma’s: Over de smaakstoffen en aroma’s die in e-vloeistoffen worden gebruikt is er (te) weinig bekend. De meeste leveranciers voorzien hun labels van ingredienten, doch vaak onvoldoende gedetailleerd. De vermelding “smaakstoffen” is weinigzeggend. Over welke stoffen spreken we precies? Zijn het natuurlijke smaakstoffen of kunstmatige smaakstoffen? Voornamelijk worden geur -en smaakstoffen toegevoegd die ook in de voedingsindustrie worden gebruikt. Je zou kunnen stellen dat het dan om veilige stoffen gaat maar is dat ook het geval bij oraal gebruik? Bovendien is er te weinig bekend over wat er precies gebeurt wanneer deze stoffen verhit worden. Om hier duidelijkheid in te scheppen moet er bijkomend onderzoek gevoerd worden. Op termijn moet in kaart gebracht worden wat het effect is van het inhaleren van deze smaakstoffen over een langere periode.

Onzuiverheden: De nicotine die gebruikt wordt in e-vloeistof wordt gewonnen uit tabak. Tijdens dit proces worden er tegelijkertijd andere stoffen uit de tabak geextraheerd. Deze onzuiverheden waaronder bepaalde nitrosamines vind je ook terug in gewone sigaretten. Meerdere studies in diverse laboratoria hebben aangetoond dat de concentratie van deze stoffen in e-vloeistof zo minuscuul is dat ze niet gevaarlijk zijn.

Andere additieven: Vandaag kan niet gegarandeerd worden dat bepaalde producenten nog andere additieven aan de e-liquids toevoegen. zekerheid heb je wel bij de producten van e-smoker.club

Dit heeft zoals eerder vermeld alles te maken met het ontbreken van doorgedreven controle en kwaliteitsstandaarden. For the time being kunnen we alleen maar adviseren bij eventuele aankoop te focussen op merken die een open politiek voeren aangaande de ingredienten die de aangeboden liquids bevatten.

Conclusie: Per jaar sterven er wereldwijd zo’n 4 miljoen mensen aan de gevolgen van het roken. Afhankelijk van hoe snel u leest betekent dit dat er tijdens het lezen van deze conclusie 3 tot 6 mensen stierven ten gevolge van een ziekte te wijten aan het roken van sigaretten. Als we de balans opmaken en de pro’s en contra’s van elektronische sigaretten en gewone sigaretten tegenover elkaar afwegen dan wordt het pleit duidelijk beslecht in het voordeel van de elektronische sigaret. Elektronische sigaretten zouden wel eens vele levens kunnen redden, hopelijk moeten we geen decennia wachten vooraleer iedereen hiervan overtuigd is.

meer info bereffende e-sigaretten vindt je op e-smoker.club


Street Talk

No comments present
You May Also Like
Light Up Your Life Not Bud: 3 Easy Steps to Quitting Smoking Weed
Look, I'm not going to tell you why dope is bad for you or how smoking the green doesn't make you sound like Kierkegaard, because frankly, if you are reading this, you already know that. What you will learn, however, is how to quit smoking weed and how doing so…
By: tonyzhang518 in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   May 22, 2016  
0
  Likes: 0

Smoke Free Electronic Cigarette Health And Safety Issues
Electronic Cigarettes, also known as E-Cigarette or electronic nicotine delivery system are battery operated device that is devised to deliver nicotine in different flavors in form of vapor instead of smoke. They appear like traditional cigarettes, pens or a U.S.B device. While these devices are considered as an alternative to…
By: dodgevaus in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Apr 11, 2016  
0
  Likes: 0

V2 Cigs (vapour 2)
e-smoker.club is in België de exclusieve verdeler van o.a. Vapour 2 Start elektronisch roken met de starterkits van Vapour 2 STARTERKITS Vapour 2 (voorheen V2 Cigs) is één van de toonaangevende merken elektronische sigaretten in de Verenigde Staten. Deze e-sigaret is gebaseerd op een 2-componenten systeem met een cartomizer (de…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Apr 03, 2016  
0
  Likes: 0

E - cig Clearomizers the Favorite Of New Generation Australians: Part II
Clearomizers in vaping machines give you the freedom to check the level of the fluid every day. You can easily see through the transparent clearomizer and thus get an alert. In a cleoromizer, brilliancy meets style and makes it perfect for you to consume. E-cigs have become quite popular among…
By: avline watson in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Mar 05, 2016  
0
  Likes: 0

Elektrische Sigaretten, Elektrisch Roken, Elektronische Sigaretten, E - Sigaretten
e-smoker.club, uw webwinkel voor elektrische sigaretten, elektrisch roken, elektronische sigaretten, e - sigaretten Joyetech eGrip Review Joyetech eGrip Review De Joyetech eGrip is de nieuwste innovatie van één van de bekendste producenten op het gebied van e-sigaretten. Wat meteen opvalt bij deze e-sigaret die valt binnen de categorie boxmod’s is…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Mar 03, 2016  
0
  Likes: 0

Club, Dé Webshop Voor Elektrische Sigaretten E - liquids En Elektrisch Roken
e-smoker.club, dé webshop voor elektrische sigaretten e-liquids en elektrisch roken Hoe verschillen mini elektronische sigaretten onderling? Klassieke elektronische sigaret, Mini elektronische sigaret, Sigaret-Look-A-Like Top 5 Mini Elektronische Sigaretten Als er één groep is waar de prestaties tussen de spelers ver uit elkaar liggen dan is het bij mini elektronische sigaretten.…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Mar 03, 2016  
0
  Likes: 0

Club, Elektronische Sigaretten, Elektrische Sigaretten, Top Liquids
e-smoker.club, elektronische sigaretten, elektrische sigaretten, top liquids Gezondheid en veiligheid van de Elektronische Sigaret De e-sigaret en uw gezondheid : Inleiding Iedereen heeft zo zijn persoonlijke reden waarom hij/zij gedeeltelijk of helemaal overschakelt naar electronische sigaretten. In de sectie voordelen vind je ongetwijfeld een aantal dingen terug die bij vele…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Mar 03, 2016  
0
  Likes: 0

De Beste E - sigaretten, Elektrische Sigaretten, Top Liquids
De beste elektrische sigaretten en topliquids koop je best online bij e-smoker.club. A-merken van top qualiteit. Bij de gemiddelde roker zijn E-sigaretten ondertussen een ingeburgerd fenomeen. Ze zijn reeds een aantal jaar te verkrijgen via diverse kanalen. Naast een aantal respectabele firma’s is er in de loop der jaren een…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 28, 2016  
0
  Likes: 0

Groothandel Voor Elektronische Sigaretten
Een e-sigaret kopen kan als beginnende elektrische roker soms lastig zijn. U wilt de beste elektrische sigaret vinden die aansluit op uw specifieke behoefte. De e-sigaret is er in vele soorten en maten en iedere e-sigaret heeft verschillende eigenschappen. Op deze pagina leggen wij graag uit welke punten bepalend zijn…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 26, 2016  
0
  Likes: 0

Elektronische Sigaretten Groothandel Club
Ouit smoking, start vaping...elektronische sigaretten, elektronisch roken online kopen bij e-smoker.club De elektronische sigaret (e-sigaret) is bezig aan een ware opmars. Rokers stoppen met het roken van gewone sigaretten en stappen over op de e-sigaret. Steeds meer artsen raken ervan overtuigd dat de e-sigaret een veiliger en gezonder alternatief is…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 25, 2016  
0
  Likes: 0

Groothandel Elektronische Sigaretten, Elektrische Sigaretten Online
Elektronische sigaretten, elektrische sigaretten Groothandel E-cigarette world Ever since the argument concerning the efficacy of e-cigarettes as smoking-cessation aids started opponents have always asserted that small-scale studies and surveys don't provide enough evidence and that the clinical trial is crucial to settle the dilemma. Because of an Italian research published…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 22, 2016  
0
  Likes: 0

Elektronische Sigaret Kopen Online
e-smoker .club profileert zich als dé Groothandel voor elektronische sigaretten, elektrische sigaretten, liquids en accessoires met zijn erg toegangelijke online shop waar je online al jouw elektronische sigaretten, elektrische sigaretten online kan kopen. ook particuliere klanten hebben toegang tot deze online shop om hun elektronische sigaretten, elektrische sigaretten en liquids…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 16, 2016  
0
  Likes: 0

Elektrisch Roken, Elektronische Sigaretten
Ee elektronische sigaret kan je kopen in de winkel, online of wel in de apotheek.Wat is de beste keuze? Koop je je elektrische sigaret online, maar waar koop je jouw elektrische sigaret? In Nederland of wel in België? Er zijn tal van online winkels op het internet te vinden waar…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 16, 2016  
0
  Likes: 0

E - sigaretten, Elektronisch Roken
e-smoker.club Groothandel & Detailhandel e-smoker.club is een groothandel en detailhandel op het gebied van elektronisch roken, waar uw online al uw e-sigaretten en accessoires veilig kunt kopen In België zijn we dé specialist op het gebied van elektronisch roken, elektronische sigaretten en accessoires. In totaal bieden we ruim 500 artikelen…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 15, 2016  
0
  Likes: 0

E Sigaretten,
E-Sigaretten online kopen, bezoek e-smoker.club voor meer advies Overzicht studies en onderzoeken elektronische sigaret die online te koop zijn, eerste helft 2015. Er werden de voorbije maanden weer een hele reeks publicaties gedaan betreffende de veiligheid gezondheid van elektronische sigaretten. Hieronder vind je een samenvatting van de opvallendste studies en…
By:  in  Health and Fitness  >  Quit Smoking   Feb 15, 2016  
0
  Likes: 0

Article Views: 1206    Report this Article